Přeskočit na obsah stránky

Objednávka na prepravu

Objednávka na prepravu č.
dňa

Objednávateľ:
Názov firmy:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:


IČ:
DIČ:
IČ DPH:


Telefón:
Fax:
Mobil:
e-mail:
Kontaktná osoba:


Dopravca:
KARLA – Slovensko, s.r.o.
Závodská 10
010 01 Žilina

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 10682/L,
oddiel: Sro
IČ: 36375403
DIČ: 2020097156
IČ DPH: SK2020097156


Fax:
Mobil:
e-mail:
Kontaktná osoba:


Dohodnutá cena prepravy:.................................bez DPH, DPH 20%, spolu s DPH:................................
Platobné podmienky:
úhrada do 30 dní od vykonania dopravy

Miesto nakládky:
Názov firmy:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Kontaktná osoba + telefón:
Termín nakládky:


Miesto vykládky:
Názov firmy:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Kontaktná osoba + telefón:
Termín vykládky:


Prepravovaný tovar:


V................................................

dňa ..................

......................................................

Pečiatka, podpis