Přeskočit na obsah stránky

KARLA Slovensko

Karla Slovensko v Žilině

Za účelem přenesení svých aktivit na slovenský trh byla v roce 1997 založena společnost KARLA -Slovensko, s.r.o.
Tato společnost podporuje činnost všech divizí mateřské společnosti, přičemž ještě výrazněji prohlubuje činnost divize Hutního materiálu a divize Kovových odpadů.
Za tímto účelem je v Žilině zřízen prodejní sklad ocelových plechů a provozovna výkupu kovového odpadu. Naši odborně zdatní pracovníci operují na celém území Slovenska a spolupracují se širokým spektrem průmyslových subjektů.
Při své práci využívají veškeré podpory, které se jim dostává od mateřské společnosti a usnadňují slovenským subjektům přístup k produktům mateřské společnosti

KARLA - Slovensko, s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině,
Oddíl: Sro, Vložka číslo: 10682/L
IČO: 36 375 403
Osvedčení o registraci pro DPH: SK2020097156
Osvědčení o registraci a přidělení DIČ: 2020097156