Přeskočit na obsah stránky

Pozemky Bruntál

KARLA - severní zóna

Charakteristika zájmového území

Jedná se o lokalitu v areálu bývalého podniku HMZ, a.s., která se nachází v severní, okrajové části katastrálního území Bruntál -město a je ve vlastnictví společnosti KARLA spol. s r.o. Areál byl původně vybudován jako závod pro zpracování polymetalických koncentrátů. Vlivem změny politického klimatu v roce 1989 nebyla stavba závodu dokončena.V zájmu společnosti KARLA spol. s r.o. je využít tuto plochu pro rozvoj výroby a podnikání a přivést do města Bruntál nové investory.

Základní informace

KRAJ: Moravskoslezský
MĚSTO: Bruntál
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bruntál-město
PLOCHA ÚZEMÍ: 14,00 ha
VLASTNÍK: KARLA spol. s r.o.

Možnosti využití území

Předpokládá se rozdělení území na dílčí plochy, dle konkrétních požadavků jednotlivých investorů.

Území je možné využít následujícími způsoby:

  • prodej celku i dílčích ploch nebo objektů potencionálním investorům v současném stavu,
  • dlouhodobý pronájem plochy či objektu investorovi, připravené ve spolupráci se společnosti KARLA spol. s r.o. dle požadavků investora.

Všechny uvedené pozemky a nemovitosti jsou zařazeny v národní databázi Brownfields, na které jsou vázány dotační tituly programu Nemovitosti. Tento program je vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu a implementační agenturou CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic. Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb nebo na výstavbu nových objektů v období 2007 – 2013.

Infrastruktura

KOMUNIKACE: monolitické cemento-betonové komunikace s bitumenovým povrchem
KANALIZACE: kanalizace na odvod srážkových a splaškových vod.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: v areálu jsou vybudovány rozvody pitné i požární vody
ELEKTRICKÁ ENERGIE: na území je v současné době přívod VN 22 kV, 8MW
PLYN: areál je projektován STL plynovod pro celý areál.

Charakteristika budov:

Hala - železobetonová konstrukce s nosnými sloupy a patkami pro jeřábovou dráhu. Rozměry haly jsou 145 x 24 m, výška 16,5 m. Součásti haly jsou tři dvoupodlažní administrativní objekty. Hala vyžaduje rekonstrukci.

Hala - železobetonová konstrukce s nosnými sloupy a patkami pro jeřábovou dráhu. Rozměry haly jsou 121,5 x 25,5 m, výška 14,5 m. Součásti haly jsou tři dvoupodlažní administrativní objekty. Hala vyžaduje rekonstrukci.

Hrubá stavba haly kovové konstrukce s ocelovými patkami pro jeřábovou dráhu o rozměrech 80 x 25 x 16,5 m. Hala vyžaduje dostavbu.

Hala - jednopodlažní železobetonová hala s patkami pro jeřábovou dráhu o rozměrech 37 x 13,3 x 10 m. Hala vyžaduje rekonstrukci.

Kompletní betonové základy bývalého skladu chemických koncentrátů o rozměrech 50 x 140 m. Základy jsou konstruovány jako bezodtoková vana, cca. 2,5 m pod úrovní terénu. Základy je možno zastřešit.

Kontaktní osoby:

Leopold Klein
Tel: +420 554 703 451
Email: leopold.klein@karla.cz

Přílohy