Přeskočit na obsah stránky

Divize Recyklace plastů

Výkup a zpracování plastů

Jednou z nejmladších divizí společnosti KARLA je Divize plasty. Od roku 2006 se KARLA spol. s r.o. zabývá výkupem plastových odpadů a jejich zpracováním. Divize plasty vlastní samostatné výrobní a skladovací prostory. Je vybavena moderní vícefázovou zpracovatelskou technologií.

Naše služby

  • odběr a výkup plastového odpadu
  • drcení plastového odpadu
  • regranulace plastového odpadu
  • prodej regenerátů a regranulátů
  • obchodní činnost

V současné době zpracováváme plastový odpad všech kategorií ( od speciálních technických plastů až po komunální odpad ) v rámci celé České republiky.

Odběr a výkup plastového odpadu:

Materiály zpracováváme netříděné nebo  tříděné dle druhů ( ABS, ASA, PA6/66/11/12, PBT, PC, PC/ABS, PE-HD, PE-LD, PET, PMMA, POM, PPO/PS, PP-COPO, PP-HOMO, PS, TPU, SAN a další)
Tyto materiály odebíráme v různých formách: neshodné výlisky, vtoky, odstřiky, přechodové odstřiky, regeneráty.

Zpracováváme také materiál, který je směsí plastů a kovů ( kabelová drť, elektro výlisky, hliníkové profily s plastem apod. ).

Dále odebíráme materiál, který je směsí barevných kovů ( rafinační třísky Al+Cu apod. ).

Zjišťování chemického složení je založeno na jiskření materiálu a poté vyhodnocení na přístroji SPECTROMETR.

Přepravní obaly dodáváme vlastní, forma a množství dle dohody.
Frekvence odvozů dle přání zákazníka.

Vykupované materiály a drti

ABS Akrylonitryl/butadien/styren
ASA Akrylonitril/styren/akrylát
PA6/66/11/12 Polyamid
PBT Polybutylentereftalát
PC Polykarbonát
PC/ABS Polykarbonát akrilonitril/butadien/styren směs
PE-HD Vysokohustotní polyetylén
PE-LD Nízkohustotní polyetylén
PET Polyetylentereftalát
PMMA Polymetylmetakrylát
POM Polyoximetylen, polyacetal, polyformaldehyd
PPO/PS Polyfenylenoxid modifik. polystyrénem
PP-COPO Polypropylen kopolymer
PP-HOMO Polypropylen homopolymer
PS Polystyren
SAN

Styren/butadien