Přeskočit na obsah stránky

Zbytky z výkupen

Prodej zbytků za výrazně nižší kilogramové ceny

Jako vedlejší možnost pro zákazníky nabízíme prodej zbytkového materiálu z výroby, dále částečný prodej regálového systému v množství dle požadavků zákazníka. !!! NUTNO VIDĚT !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regálový systém

Skladové jádro tvořilo 10 regálových řad seřazený v pěti manipulačních uličkách délky 60 m a výšky 24 m. Regály jsou tvořeny z válcovaných I a u profilů, jejichž podsestavy jsou šroubované, tak i svařované. Celková výška regálů – 24 m je sestaven ze dvou sešroubovaných celků po cca 12 m. Uspořádání regálů je pro zakládání palet delší stranou do regálů po třech paletách do regálové buňky. Rozteče rámů jsou 3000 mm, světlá šířka regálové buňky je 2840 mm, resp. 2860 mm.
Spodní část regálových rámů (výšky cca 12 m) jsou sestaveny z U profilů 160, horní část rámů pak z U profilů 140.
Proto rozdílné světlé šířky regálových buněk 2840 mm, resp. 2860 mm. Ukládací úrovně palet byly sestaveny po 1000 mm, ukládací nosník palet je tenkostěnný U profil o výšce 140 mm. Světlá výška regálové buňky je tedy 1000 – 140 = 840 mm. Při výškové manipulační vůli 80 mm je ukládaná možná výška palety 840 – 80 = 760 mm.
Nosnost regálové buňky je 3 x 1000 kg. První ukládací podlaží je v úrovni + 900 mm, počet úložných podlaží je 23. Nosnost regálového sloupce je tedy 23 x 3 x 1000 = 69.000 kg.
Regálové sloupce jsou sestaveny po dvou, takovýto celek je staticky zabezpečen ve všech třech osách. Příčné zavětrování je instalováno v rámech, vodorovně v každém třetím ukládacím podlaží (po 3000 mm), podélně pak na přídavných sloupech, výškově po 3 metrech. Tento staticky zabezpečený celek je součástí jak regálů jednořadých, tak dvouřadých. Tyto bloky jsou propojeny v regálovou řadu pomocí ukládacích nosníků.