Hydraulické válce

Divize KARLA HYDRAULICS se specializuje na výrobu přímočarých hydromotorů – hydraulických válců a teleskopických válců do důlních výztuží, hřeblových dopravníků, dobývacích kombajnů, manipulačních zařízení, zemědělských a stavebních strojů, lisů a dalších zařízení, jejichž součástí jsou hydraulické okruhy. Pláště válců jsou vyráběny z honovaných trubek jakosti ST-52, nebo zušlechtěných trubek pevností až 900MPa. Pístní tyče jsou vyráběny z běžných konstrukčních i vysoko-pevnostních ocelí a nerezových materiálů třídy 17. Dokážeme vyrobit válce s vnitřními průměry až do 320mm a zdvihem až do 2000mm.

 

Hydraulické válce svařované

Podstatou svařovaných hydraulických válců je nerozebíratelné uzavření válce, při kterém je zádní i přední příruba přivařená k plášti válce.

Hydraulické válce šroubované

Hydraulické válce šroubované jsou rozebíratelné a proto je snazší je opravit. Zádní a přední příruba je šroubovaná vně, nebo dovnitř pláště válce. Další možností je upevnění přírub (zadního a předního víka) pomocí svorníků.

 

Teleskopické hydraulické válce

Teleskopické hydraulické válce umožňují násobně větší zdvih proti jednoduchým válcům. Počet stupňů je závislý od základního průměru. Divize KARLA HYDRAULICS vyrábí teleskopické válce s maximálním pracovním průměrem 250mm.

Hydraulické stojky

Jedná se zvláště o odolné hydraulické nosné části určené pro práci v posuvných výztužích používaných především v hlubinných dolech při těžbě nerostných surovin. Vyrábíme jednostupňové, vícestupňové, dvojčinné i jednočinné hydraulické stojky. Robustní konstrukce pro provozní tlaky 32 MPa a zkušební tlaky do 48 MPa pracují většinou s pracovní kapalinou emulzí (směsí vody a emulzního oleje). Pro zvláště exponované důlní pracoviště nabízíme konstrukce stojek pro otřesové sloje s rázovými ventily.

 

Speciální válce

Mezi speciální válce řadíme nerezové hydraulické válce užívané v laboratorních přístrojích, v potravinářství, chemickém průmyslu nebo v gumárenských lisech. Rovněž jsme schopni vyrobit hydraulické válce s pracovními tlaky na 48MPa.

 

Hydraulické válce mohou být:

 • jednočinné, nebo dvojčinné
 • s oky, s přírubami, s čepy
 • zakončení pístnic hydraulických válců vnějším závitem, vnitřním závitem apod. dle požadavku zákazníka a konstrukčních možností
 • vstupy tlaku s metrickým závitem vnějším, vnitřním, s ukončením STECKO
 • s dutou pístnicí
 • s konstantním nebo řízeným tlumením v koncových polohách
 • se zabudovaným bezpečnostním zámkem (pádovým ventilem)
 • s konstantním, nebo řízeným škrcením průtoku na vstupu;
 • se zabudovaným hydraulickým zámkem (proti vysunutí, proti zasunutí, oboustranný), působící v průběhu celého zdvihu
 • s mechanickým zámkem v koncových polohách
 • s přepouštěcím (odlehčovacím) ventilem zabudovaným v pístu ovládaný buď mechanicky v koncových polohách, nebo hydraulicky (tlakem) v průběhu celého zdvihu
 • s elektrickou indikací polohy pístu v koncových polohách
 • s lineárním odměřováním polohy pístu v průběhu celého zdvihu
 • s definovanou vazbou mezi zdvihem a natočením pístnice
 • s přívodem tlakového oleje tělem trubky nebo pístnicí
 • se zabudovanou tlumící jednotkou pracující na principu stlačování technického dusíku, nebo samostatné tlumící jednotky
 • se zvýšenou protikorozní a chemickou odolností, tepelnou odolností, mechanickou odolností, tlakovou odolností a celkovou životností
 • pro použití biologických olejů, vody, emulzí