Přeskočit na obsah stránky

Certifikáty

Jakost

Společnost KARLA spol. s r.o. zavedla v roce 2004 systém řízení jakosti (dále jen SŘJ) dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001.

SŘJ umožňuje této společnost KARLA spol. s r.o. udržovat a zlepšovat vnitřní pořádek a systém řízení.

Díky SŘJ může společnost KARLA spol. s r.o. zaručit zákazníkům schopnost poskytovat jim výrobky a služby, přesně splňující jejich požadavky a vyhovující i požadavkům příslušných obecně platných předpisů.

V rámci SŘJ je uplatňován procesní přístup, při kterém jsou identifikovány, popsány a průběžně zlepšovány procesy ovlivňující kvalitu výrobků a služeb poskytovaných zákazníkům.

SŘJ je dokumentován souborem vnitřních směrnic a postupů, řadou průběžných záznamů a dokladů, dokládající kontrolní operace i přijatá opatření v rámci systému a dalšími dokumenty o zajištění efektivního plánování, funkčnosti a řízení procesů v rámci SŘJ.

Vztah k jakosti je deklarován Politikou jakosti, jejímž prostřednictvím se vedení společnosti KARLA spol. s r.o. a všichni její zaměstnanci zavazují neustále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb tak, abychom vyhověli nejen dnešním, ale i budoucím požadavkům zákazníků a přispěli tak i k jeho úspěšnosti.

Životní prostředí

Uvědomujeme si vliv své výrobní činnosti a možný vliv svých produktů na životní prostředí a z toho vyplývající nutnost začlenění této problematiky do systému řízení společnosti.

S cílem dosáhnout minimalizace nepříznivých vlivů na všechny složky životního prostředí společnost KARLA spol. s r.o. zavedla v roce 2004 systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:1997.

Dokladem toho, že systém environmentálního managementu zavedený ve společnosti KARLA spol. s r.o. je plně funkční, je obhájení certifikátu a následná recertifikace dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují prostřednictvím Environmentální politiky svůj postoj vůči ochraně všech složek životního prostředí.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 Cetrifikát ČSN EN ISO 14001:1997

 

Výroba ocelových konstrukcí

Na důkaz kvality nabízených produktů byl zaveden proces svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834 - 2:2006